Uit Eddy's winkel: lesactiviteiten

Eddy's maak- en gebruiksomgeving bevat een 'winkel', waarin je je eigen lesactiviteiten kunt delen met anderen - of kunt kiezen voor (onbetaalde) voorbeelden.
In deze rubriek stellen we activiteiten uit de winkel aan je voor.

eddy onderwijs robot lesactiviteit basisonderwijs

#1: Emoties en emoticons

Doelgroep

Groep 1/2 (maar relevant voor alle leeftijdsgroepen).

Thema

Emoties, sociaal-emotionele ontwikkeling.

Inhoud

Eddy vraagt 'Hoe denk je dat ik me voel?'.
Kinderen kunnen één van de plaatjes met emoticons laten zien. Bij ieder plaatje vertelt Eddy iets en daarbij beeldt hij het gevoel dat hij beschrijft ook uit. Is Eddy vrolijk? Dan lacht hij! Is hij verkouden? Dan niest hij! Is hij boos, dan...

Ontwerp

Deze activiteit is gemaakt in het Storyboard. Er is een episode met een 'keuzemenu', waarin alle afbeeldingen herkend worden. Iedere afbeelding leidt naar een andere episode. Daar 'vertelt' Eddy in verschillende fragmenten. Ook zijn hier bewegingen en 'emoties' gebruikt. Deze zijn via geavanceerde instellingen te vinden.
De combinatie van emoticons en het vertellen en uitbeelden van emoties, kan helpen bij het op gang brengen van een gesprek met kinderen over gevoelens, emoties en de manier waarop je daarop kunt reageren. 'Hoe kun je Eddy helpen? Wat maakt jou verdrietig?, ...'

Ontworpen door

Hogeschool de Kempel, Helmond.

Bekijk de video:


Emoties – hoe voel jij je vandaag?

eddy onderwijs robot lesactiviteit weetwoorden

#2: Weetwoorden. is het ei of ij?

Doelgroep

Groep 3/4

Thema

Spelling van woorden met ei of ij.

Inhoud

Twee kinderen krijgen samen twee afbeeldingen: één met de letters ‘ei’ en één met ‘ij’. Eddy stelt vragen over de spelling van woorden: hij spreekt een zin uit en herhaalt een woord met ei/ij. Dan vraagt Eddy: ‘Weet jij hoe je dit weetwoord schrijft?’ De kinderen overleggen en laten één van beide plaatjes zien. Eddy geeft feedback.

Ontwerp

Deze activiteit is gemaakt in de Quizmaster. Er zijn twee antwoordmogelijkheden. De robot herkent de afbeelding op de achtergrond (eieren of schepijs). Op de voorgrond staan de lettercombinaties ‘ei’ respectievelijk ‘ij’. Door te luisteren naar wat de robot zegt, oefenen leerlingen de spelling van woorden met deze klanken verder in. De feedback van Eddy is beperkt tot ‘goed’ en ‘fout’. Meer gedetailleerde feedback is niet erg zinvol, aangezien er maar twee keuze mogelijkheden zijn. De oefening kan uiteraard ook individueel gedaan worden.

Ontworpen door

Hogeschool de Kempel, Helmond.

Bekijk de video:


Weetwoorden - Is het ei of ij?

eddy onderwijs robot lesactiviteit topografie Europa vlaggen

#3: Topografie Europa vlaggen

Doelgroep

Groep 7/8

Thema

Topografie landen van Europa.

Inhoud

Eddy vraagt: ‘Laat mij eens een land zien dat grenst aan de Noordzee?’ Drie leerlingen overleggen en laten één goed antwoord zien. Maar dan stelt Eddy natuurlijk een volgende vraag. Als ze genoeg geoefend hebben, maken de leerlingen plaats voor een nieuw groepje.

Ontwerp

Deze activiteit is gemaakt in de Quizmaster. Er zijn negen antwoordmogelijkheden: vlaggen van landen met hun naam erbij. De kaart van Europa met vlaggen wordt gebruikt om de ligging van het land op de kaart te bekijken. De vragen doen een beroep over de kennis van kinderen over de absolute, maar vooral relatieve ligging van landen: aan welke andere landen grenst dit land? Aan welk zee? Door het leggen van deze verbanden wordt de topografische kennis verdiept en verankerd. Samenwerken met andere kinderen door te werken in twee- of drietallen versterkt dit proces.

Ontworpen door

Hogeschool de Kempel, Helmond.

eddy onderwijs robot lesactiviteit basisonderwijs

#4: Muziekquiz

Doelgroep

Groep 1-8 (en voor volwassenen).

Thema

Populaire muziek fragmenten herkennen.

Inhoud

Vijf fragmenten met bijbehorende plaatjes van de artiesten.

Ontworpen door

José Uithol-Bakker van OBS de Eendracht, Mijdrecht.

Bekijk de video:


Muziekquiz

eddy onderwijs robot lesactiviteit basisonderwijs

#5: Rijmen

Doelgroep

Groep 1/2.

Thema

Taalontwikkeling; rijmen.

Inhoud

Eddy vraagt 'Wat rijmt er op … ?’ Kinderen kunnen één van de plaatjes zoeken dat rijmt op het door Eddy gegeven woord. Eddy geeft feedback op het antwoord. Geef je het goede antwoord? Dan krijg je een compliment! Was het niet correct? Dan mag je het nog eens proberen. Misschien geeft Eddy zelfs een hint!

Ontwerp

Deze acitiviteit is gemaakt in het Storyboard. Ieder rijmwoord is geplaatst in een aparte episode. Op deze manier kun je Eddy steeds naar een willekeurige episode laten gaan. Eddy zal de rijmwoorden dus in een willekeurige volgorde blijven herhalen. Eddy ‘kijkt’ of het gegeven antwoord correct is en geeft feedback.

Ontworpen door

Hogeschool de Kempel, Helmond.

Bekijk de video:


Rijmen