Ontmoet Eddy

Wil jij kinderen voorbereiden op een toekomst met robotica? Ontmoet dan Eddy de onderwijsrobot; de robot met een intuïtieve maak- en gebruiksomgeving die als leermiddel ingezet kan worden.

Eddy is aanwezig op verschillende evenementen. Hier houden we je op de hoogte. Wil je Eddy ontmoeten, maar is er geen evenement gepland? Neem gerust contact op!

11 oktober 2017

De Rolf groep en Hogeschool de Kempel organiseren een landelijk evenement waar je kunt kennismaken met Eddy.
Werk je al met Eddy? Kom dan ook! Bouw je netwerk uit, deel je ervaring en ontvang informatie over de ontwikkelrichting.
Locatie: KBS De Boxem, Oude Wetering 82a, Zwolle
Tijdstip: 13.30 - 17.30 uur
Programma: lees hieronder
Deelname is gratis.

Aanmelden

Programma

13.30-14.00 uur
Ontvangst met koffie / thee
14.00-14.45 uur
De impact van interactieve technologie op spelen en leren

De Human Media Interaction group van de Universiteit Twente verzorgt diverse internationale vakken in het Creative Technology curriculum op de Universiteit. De vakgroep heeft onder andere een eigen open Source software platform ontwikkeld waarmee op een continue basis interactie met virtuele mensen, social agents en robots kan worden gegenereerd. Ook heeft de vakgroep geparticipeerd in de ontwikkeling van interactieve game platforms waarmee het leren kan worden gestimuleerd. Tijdens de opening presenteert de vakgroep de laatste inzichten en onderzoeksresultaten m.b.t. de impact die interactieve technologie heeft (kan hebben) op spelen en leren waarbij de nadruk vooral ligt op leerproces en leerrendement. Ook wordt ingegaan op de potentie die interactieve technologie heeft om het sociale en psychische gedrag van gebruikers zoals leerkrachten en leerlingen te beïnvloeden.

14.45-15.00 uur
Introductie Eddy de onderwijsrobot

In deze presentatie wordt een algemeen kader geschetst van Eddy de onderwijsrobot. Door Jeroen Scholten en Jan-Willem Akkermans, projectleiders van Eddy de onderwijsrobot vanuit respectievelijk de Rolf groep en Hogeschool de Kempel.

15.05-15.50 uur
Verdiepende ronde 1
15.50-16.20 uur
Pauze (en demonstratie)
16.20-17.05 uur
Verdiepende ronde 2
17.10-17.30 uur
Doorontwikkeling Eddy

Het doel is om, samen met de gebruikers, toe te werken naar een maak- en gebruiksomgeving die naadloos aansluit bij de wensen vanuit het onderwijs. Daarom ontwikkelen we door. Jeroen Scholten, projectleider vanuit de Rolf groep, sluit deze middag af met informatie over de ontwikkelrichting en de bijpassende roadmap.

Verdiepende rondes

1: Maak zelf een lesactiviteit met Eddy

Eddy kan van alles! Hij helpt leerlingen met de tafel van 5, het herkennen van vormen en kleuren, de geschiedenis van Nederland of het oefenen van Engelse woorden. Eddy is van vele markten thuis. Je kunt zelf lesactiviteiten maken in de maak- en gebruiksomgeving. De kracht van deze omgeving is dat leerkrachten en ontwikkelaars samen werken aan de functionaliteit. Daardoor is werken met Eddy heel intuïtief.
Daan Verhees en Joop Selen, ontwikkelaars / trainers van de onderwijsrobot, begeleiden je tijdens deze workshop in het maken van een lesactiviteit.

2: De ervaring van een leerkracht

Een aantal basisscholen heeft al kennisgemaakt met Eddy en ervaren hoe het is om met hem te werken. Hoe maak je een lesactiviteit met Eddy en hoe pas je hem in in je dagelijkse lesprogramma? Welke rol kan de leerkracht spelen? Hoe reageren de leerlingen op een robot in de klas? Hoor het van Bert Boersma, leerkracht bij KBS de Vlieger 3 in Zwolle. Uiteraard is er gelegenheid om hem je vragen voor te leggen.

3: Ontwikkelen van 21e-eeuwse vaardigheden met Eddy

Op een aantal scholen programmeren de kinderen Eddy zelf. Een voorbeeld: leerlingen uit de bovenbouw hebben voor leerlingen uit de middenbouw een toneelstuk gemaakt waarbij de dialoog ontwerpen centraal staat. Ze voeren dat voor elkaar op en ook Eddy heeft een rol. Wat leren kinderen van het zelf maken van een lesactiviteit? Hoe begeleid je de leerlingen hierin als leerkracht? En wat vonden ze ervan? Een leerkracht deelt zijn/ haar ervaringen.

4: Thematafel: De onderwijskundige impact van Eddy

Aan deze thematafel ga je in een klein gezelschap in gesprek over de onderwijskundige impact van Eddy, onder leiding van Erik Zagwijn, ontwikkelaar / trainer van de onderwijsrobot.

5: Thematafel: De aandachtspunten bij inzet van humanoïde robots

Aan deze thematafel ga je in een klein gezelschap in gesprek over de aandachtspunten bij inzet van humanoïde robots, onder leiding van Nils van Heijst, directeur bij OBS Nicolaas Beets in Alkmaar. Zij werken al een tijdje met Eddy.

6: Bouw je netwerk uit! (alleen voor gebruikers)

Als je al een tijdje werkt met Eddy de onderwijsrobot, is het leuk en leerzaam om jouw opgedane ervaringen en kennis te delen met andere gebruikers. Maar je wilt wellicht ook nieuwe ideeën opdoen. Ga met elkaar in gesprek, deel je ideeën en ontvang deze van anderen! En hoe deel je deze ervaringen met elkaar na deze middag? Tijdens deze sessie is tijd om hier keuzes in te maken en vervolgstappen te plannen. Onder begeleiding van Jan-Willem Akkermans, projectleider vanuit Hogeschool de Kempel.