Team Eddy

Het meest bijzondere aan Eddy is dat er een grote groep mensen achter hem staat: de deelnemers die Eddy gebruiken in de klas. Zij vormen een groeiend netwerk van experts, allemaal met een eigen kijk op en inbreng in het onderwijs. Samen delen is samen leren!

Hogeschool de Kempel en de Rolf groep zijn de initiatiefnemers. Een aantal partners participeert in het project: Stichting Orion, Stichting Ronduit, de Hilt/Aloysius Stichting, Stedelijk Onderwijs Antwerpen, QliQ Primair Onderwijs, de Crijnschool, CNS de Triangel, uitgeverij Zwijsen en de Educatieve Voorziening van AMC/VUmc. Deze partners zijn bedrijven en instellingen die aan het begin van de ontwikkeling hebben geholpen om Eddy en zijn maak- en gebruiksomgeving te testen en verbeteren. Zij werken nu samen aan de doorontwikkeling van Eddy, met als doel een onderwijsleermiddel te maken dat naadloos aansluit bij de praktijk op school.